Update 26.4.2013

Malé úpravy na stránke. Boli odstranené chyby a pridané nové vylepšenia.

Chyby
  • Opravený odkaz pre RSS čitačky
Vlastnosti
  • Parameter “Galéria” sa pri výpise zobrazuje len pri viac poschodových domoch
  • Pridaný nový parameter “Tvar domu”
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.