Pultová
Je veľmi podobná streche plochej a aj práve preto je často nesprávne za ňu zamieňaná. Čo sa týka konštrukčnej náročnosti, tak je to veľmi jednoduchý typ zastrešenia. Často tento typ strechy nachádza svoje uplatnenie pri ekologických drevodomoch, kde je fasáda budovy orientovaná na slnečnú stranu. V prípade použitia veľkých okenných plôch, slnečná energia prúdiaca do vnútra drevostavby prináša pomerne veľké energetické úspory. Pultová strecha pre svoju jednoduchosť je v našich podmienkach rozšírená v rodinnej a bytovej zástavbe.

Sedlová
Najčastejším typom strechy je strecha sedlová. Je tvorená dvoma plochami, ktoré sa stretávajú na vrchole strechy (hrebeni). Stavebne veľmi jednoduchá varianta určite patrí do skupiny finančne menej náročných. Sedlovú strechu najčastejšie navrhujeme na sklon v rozmedzí 25 až 45 stupňov, ale môže byť aj väčší.

Valbová
Podobná sedlovej streche je strecha valbová. Je konštrukčne zložitejšia ako sedlová už z toho dôvodu, že na všetkých stranách pôdorysu je valbová strecha zošikmená. Medzi spomenutými typmi striech, valbová strecha má najmenší obstavaný priestor. Jej použitie má veľký význam pri zastrešovaní domov z dreva do tvaru L.

Stanová
Dá sa povedať, že skonštruovaním valbovej strechy nad štvorcovým pôdorysom, vytvoríme stanovú strechu. Na vrchole v jednom bode sa stretávajú všetky strešné plochy. Tento typ strechy je prežitok z minulých generácií a dnes sa s ním stretávame veľmi zriedkavo. Svoje zastúpenie však má u menších záhradných drevostavieb akými sú altánky.

Manzardová
Manzardová strecha sa javí ako konštrukčne trochu náročnejšia. Maximálne využíva plochu pôdorysu drevostavby a svojimi dispozíciami zväčšuje obytný priestor podkrovia. Jednou z jej nevýhod je jej mohutný vzhľad. Stretávame sa aj s tzv. nepravou manzardovou strechou, ktorú vytvoríme v prípade, že sa rozhodneme posledné podstrešné podlažie obložiť strešnou krytinou.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.