Aby ste lepšie pochopili ako sme hodnotili jednotlivé domy, ktoré sme zaradzovali do nášho katalógu, rozhodli sme sa napísať taký súmar, ktory vám to všetko vysvetli.

Autor
Názov firmy, ktorá predáva projekt domu

Typ domu
Typ domu, určujeme podľa celkového dizajnu domu.
Bunglov: Vo väčšine jedno podlažné domy s valbovou či stanovou strechou
Klasik: Jednoduché domy vo väčšine s áčkovou a teda sedlovou strechou
Modern: Tieto typy domov sú charakteristické hranatými a jednoduchými tvarmi typické pre pasívne domy

Konštruckia
Konštrukciou domu rozumieme spôsob a materiál, z ktorého je dom vyrobený a postavený
Murovaná: Tehla z akéhokoľvek materiálu (betón, pórobetón, hlina)
Montovaná: Montovaný dom, kde základ tvorí drevený alebo železný skelet
Zrubová: Dom ktorý je tvorený buď z guľatiny a následným skladaním alebo z lepených blokov (hranolov)

Tvar domu
Tvar domu je daný tvarom pôdorysu, kde zaradzujeme domy kategórie štvorec, obdĺžnik a iné.

Podlažnosť
Počet podlaží, ľudovo poschodí domu.

Počet obytných miestností
Obytná miestnosť je podľa Stavebného zákona miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.

Cena
V sekcii cena je uvedených viacero cien, ktoré sú prepočítane a prebraté od autora projektu.
Cena Projektu: cena, ktorú musíte zaplatiť za zakúpenie projektu
Cena materiálu: kalkulovaná cena pre stavebný materiál
Cena výstavby: kalkulovaná cena pre prácu na výstavbu
Cena hrubej stavby: kalkulovaná cena pre prácu a materiál pre dokončenie hrubej stavby
Cena na kľúč: kalkulovaná cena pre stavbu na kľúč

Plocha
V tejto sekcii sú uvádzané nasledovné tri plochy: zastavaná plocha, úžitková plocha a obytná plocha. Viac informácii o rozdelení plôch nájdete tu

Rozmery
Šírka dĺžka domu, ktoré sú prevzaté od autora projektu, ktoré môže vo veľa prípadoch skresľovať skutočnosť respektíve nemusia byť presne. Príčinou je tvar domu (obdĺžnik alebo atyp) alebo, že do rozmeru je zarátaná aj terasa.

Orientácia
Orientácia vchodu podľa svetových strán.

Strecha
V tejto sekcii kategorizujeme domy podľa nasledujúcich parametrov
Výška hrebeňa: je vlastne výška strechy (jej najvyššieho bodu)
Sklon strechy: je uhol, ktorý zviera strecha s rovinou, ktorý ovplyvňuje aj výber kritiny
Typ strechy: viac informácii o typoch striech nájdete tu

Okná
V sekcii okná nájdete informácii, či v projekt domu má strešné okná a vikier.

Miestnosti a objekty
V tejto sekcii môžete nájsť informácie o tom či projekt obsahuje nasledujúce miestnosti: Obytnú miestnosť na prízemí, šatník ako samostatnú miestnosť, sklad (technickú miestnosť), špajzu
A objekty: kuchyňu prepojenú s obývačkou, krb, galériu (pri viac podlažných domoch), francúzke okno a balkón.

Kúpelňa a WC
V dnešnej dobe už vôbec nie je niečo nevídané ak v rodinnom dome je viac kúpeľni a sociálnych zariadení a preto nezabúdame aj na to. Teda v tejto sekcii nájdete koľko kúpeľni a wc je v projekte, či sú riešené spolu alebo samostatne, či v kúpeľní je sprchovací kú, vaňa alebo oboje.

Terasa
Väčšina z nás túži po dobe preto aby mal viac pokoja a mohol relaxovať a neoddeliteľnou súčasťou domu je terasa. Tu nájdete, či v projekte je rátané s ňou a či je daná terasa prekrytá.

Garáž
V dnešných časoch nie je zriedkavosťou, že rodina ma viacero áut a mnohý sa rozhodujú pre bývanie v rodinnom dome preto, že týmto poriešia aj parkovanie svojho auta. V tejto sekcii zistíte, či v projekt obsahuje garáž, či garáž je budova a teda murovaná alebo ide len o prístrešok pre auto a koľko áut sa do nej zmestí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.