questionmark_house

Difúzne otvorená konštrukcia
Difúzne otvorená skladba steny pozostáva z materiálov na báze dreva, ktorých difúzny odpor voči vodným parám smeruje z interiéru do exteriéru s klesajúcou tendenciou. Pred vplyvom vlhkosti z exteriéru je stena chránená. ednoducho povedané – je to stena, ktorá “dýcha”. Teda prepúšťa všetku vlhkosť, ktorá v interiéri domu vzniká, cez fasádu von.

Nedýchajú obvodové steny, v ktorých:

  • je kdekoľvek v konštrukcií použitý polystyrén
  • je použitá akrylátová fasádna omietka, ktorá je nepriedyšná
  • je použitá parotesná fólia
  • je nevhodne použitá OSB doska aj na vonkajšej, aj na vnútornej strane steny

Difúzne uzatvorená konštrukcia
Základným znakom toho, že sa jedná o difúzne uzavretú konštrukciu je použitie parozábrany. Zabezpečuje to fólia umiestnená v blízkosti vnútorného povrchu konštrukcie, ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do konštrukcie steny. Od veľkosti difúzneho odporu, ktorý stavebný materiál kladie záleží rýchlosť prestupu vodných pár konštrukciou. Tento spôsob stavby je cenovo dostupnejší. Väčšina problémov však vzniká pri vysokom tlaku vodných pár a porušení parozábrany. V tomto prípade môže dôjsť k trvalým a neodstrániteľným poruchám. Porušenie parozábrany nastáva najčastejšie v miestach prestupov inštzalácií a potrubí. V takomto prípade sa prestupy opatria špeciálnou AIR STOP manžetou s použitím tmelov. K ďalším poruchám patrí zlé napojdenie parozábrany v detaile okenných a dverných otvorov a taktiež použitie nekvalitných materiálov pásky tmely… Netesnosti sa dajú odhaliť BLOWER DOOR TESTOM. Tento test slúži na určenie netesnosti konštrukcií a môžu ho vykonávať iba odborné firmy. Vprípade nízkoenergetických alebo pasívnych domov je splnenie tohto testu nevyhnutné.

Rosný bod
Miesto, kde klesá teplota natoľko, že para sa už neudrží ako plyn vo vzduchu, ale kondenzuje, teda kvapalnie.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.