Základné parametre

Strecha + Okná

Miestnosti + Kuchyňa

Kúpeľňa + WC

Terasa + Garáž

* podlahová plocha bytových a nebytových priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 160 m2 bez plochy pre garáž a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie