Cenník reklám pre projekty

  1. Sponzorovaný projekt: 100€/rok
  2. Zvýhodnený projekt:  10€/rok
  3. Odporúčaný projekt:  15€/rok (pohyblivé zobrazovanie), 25€/rok (pevné zobrazovanie)

Ceník reklám pre firmy

  1. Right partner: 20€/rok (pohyblivé zobrazovanie), 50€/rok (pevné zobrazovanie)
  2. Right banner:  100€/rok
  3. Bottom partner: 10€/rok (pohyblivé zobrazovanie), 25€/rok (pevné zobrazovanie)
  4. Bottom banner: 50€/rok